SUTRA (UTORAK) U 17:00 U SOBI 106 RADNI SASTANAK NOVINARSKE GRUPE.

DNEVNI RED:

1. DOGOVOR I OSMIŠLJAVANJE KONCEPTA DRUGOG BROJA NOVINA „MAZURANAC LIVE“
2. UREĐIVANJE E- NOVINA (DANI KRUHA)
3. IZLET