ŽUPANIJSKA DOMIJADA U KULTURI - IZLOŽBA U ŠKOLSKOM MUZEJU 23.3.2010.