TURNIR U STOLNOM TENISU ZA SVE NOVE UČENIKE POVODOM DANA DOMA 29. RUJNA 2010.

Turnir u stolnom tenisu za sve nove učenike našeg doma održao se povodom Dana doma, 29.9. s početkom u 18:30 u domskoj dvorani. Turnir je bio zamišljen kao liga - svako igra sa svakim na dva dobivena seta. Prijavilo se 7 učenika.
Poredak:
1. Ivan Karlić
2. Kai Xu
3. Damir Benčak


Fotografirao i napisao: M. Šmit
Odabir fotografija: J. Miković, M. Šmit