PRVENSTVO DOMA U RUKOMETU

DANA 16. 11. 2010. POČINJE PRVENSTVO DOMA U RUKOMETU. SVAKA SKUPINA NEKA ODREDI SVOG PREDSTAVNIKA KOJI ĆE UZETI PRIJAVU ZA EKIPU. DO 16. 11. POTREBNO JE PREDATI ISPUNJENU PRIJAVU TAKO DA ISTI DAN NAPRAVIMO RASPORED IGRANJA.

VODITELJ: R. Ceraj, prof.