PROGRAM PODRŠKE U UČENJU


U srijedu 26.1. u 10:00 započinje PROGRAM PODRŠKE U UČENJU. Prva uvodna radionica će se održati u dnevnom boravku. Svi učenici koji ovaj tjedan imaju nastavu popodne su dobrodošli.Za učenike koji imaju nastavu ujutro ista radionica će se održati u četvrtak u 17:00. Dođite!!!