EDUKACIJA ZA VOLONTEREU SKLOPU PROGRAMA PODRŠKE U UČENJU NA MAŽURANCU, U UTORAK 5.4. OD 18:00 DO 22:00 ODRŽAT ĆE SE RADIONICA O TEHNIKAMA UČENJA. RADIONICA OBAVEZNA ZA VOLONTERE NA POZICIJI MENTORA U INDIVIDUALNOM RADU S UČENIKOM.

IVANA ŠEPETAVEC