"SLOBODAN UPAD" NA DOMIJADI


Prvi puta na domijadi bend s Mažuranca - "SLOBODAN UPAD"
Filip Petrlić, Nikola Šlogar, Krešimir Ilić, Branimir Vdović