UPISI NA MAŽURANCU


NATJEČAJ ĆE BITI OBJAVLJEN 15. LIPNJA 2011. U VJESNIKU
predprijave slati na: udim-zg@zg.t-com.hr

Upisna kvota: 40 mjesta za mladiće u 2011./2012. šk. g.

1. upisni krug
PRIJAVE: 4. i 5. srpnja od 8 do 16 sati
OBJAVA REZULTATA: 6. srpnja do 14 sati na web stranici i oglasnoj ploči u Domu

UPISI: 7. srpnja od 8 do 16 sati

2. upisni krug
OBJAVA NEPOPUNJENIH MJESTA: 8. srpnja do 12 sati
PRIJAVE: 11. srpnja od 8 do 16 sati
OBJAVA REZULTATA: 12. srpnja do 12 sati na web stranici i oglasnoj ploči Doma

UPISI: 13. srpnja od 8 do 12 sati

Više o uvjetima upisima pogledaj na http://www.mazuranac.hr/index.php?id=38&sub=40