SASTANAK ODGOJNE SKUPINE A U PONEDJELJAK 12. RUJNA 2011. U 20:00 U DNEVNOM BORAVKU.

A.M. Magovac, prof.