ZAGREBAČKI KVARTET SAKSOFONA

ZAGREBAČKI KVARTET SAKSOFONA,12.3.2012. U 20:00 NA MAŽURANCU !!!!

Dragan Sremec–sopran saksofon
Goran Merčep–alt saksofon
Saša Nestorović–tenor saksofon
Matjaž Drevenšek–bariton saksofon