UPISI U DOM 2012/2013

U prvom upisnom krugu prijave će se obavljati 2. i 3. srpnja od 8 - 16 sati, objava rezultata biti će 4. srpnja do 14 sati, upis će biti 5. srpnja od 8 - 16 sati U drugom upisnom krugu prijave će se obavljati 9. srpnja od 8 - 16 sati, objava rezultata biti će 10. srpnja do 12 sati, upis će biti 11. srpnja od 8 - 16 sati