Besplatni telefon za pomoć i podršku u slučaju nasilja na internetu 0800 606 606

 

Savjetodavna linija Centra za sigurniji internet pruža stručnu pomoć i podršku djeci, mladima, roditeljima i nastavnicima za sva pitanja vezana uz sigurno korištenje interneta i zaštitu djece i mladih na internetu.

#recinama 0800 606 606 Zaustavimo nasilje zajedno!, naziv je kampanje koju provodi Centar za sigurniji Internet s partnerima, a cilj joj je podići razinu svijesti građana o nasilju među mladima te educirati djecu, mlade i roditelje o uslugama anonimnog i besplatnog telefona za pomoć i podršku i načinima prijave neprihvatljivog sadržaja.
U istraživanju koje je 2015. godine proveo Filozofski fakultet u Osijeku u suradnji s Centrom za nestalu i zlostavljanu djecu, navodi se da radnim danima djeca i mladi na internetu provode u prosjeku oko pet sati, a vikendom šest sati te najčešće pristupaju internetu preko mobilnih telefona (84 %). Također je otkriveno nedovoljno povjerenje djece u roditelje i učitelje u slučaju nasilja na internetu te da se djeca zbog problema na internetu češće obraćaju prijateljima nego roditeljima.

Izvor:
http://www.medijskapismenost.hr/besplatni-telefon-pomoc-podrsku-slucaju-nasilja-internetu/