HOPA CUPA - NOVI PORTAL O KONTRACEPCIJI I ZDRAVSTVENOM ODGOJU


Udruga PaRiter pokrenula je projekt Hopa Cupa - stranicu koja za cilj ima promovirati odgovorno spolno ponašanje. Više o projektu na https://www.hopacupa.org/.