SMOTRA SVEUČILIŠTA 23.11.- 25.11.2017.Na Smotri će se predstavljati 31 fakultet i 3 umjetničke akademije Sveučilišta u Zagrebu te druga visoka učilišta iz Zagreba i Republike Hrvatske. Ove godine novost u programu je Najbolje sa Sveučilišta,  skup popularno-znanstvenih i umjetničkih prezentacija. Nastavnici i studenti naših fakulteta na pristupačan će način prezentirati inovativne teme kojima se bave naši istraživači i umjetnici i koje su sastavni dio programa pojedinih studija. Također, u okviru ovoga događanja predstavit ćemo uspješne i atraktivne projekte umjetničkih akademija. Maturanti će na taj način dobiti cjelovitiju i realniju sliku o studijima koje planiraju upisati, učvrstiti svoju odluku ili dobiti sasvim novu ideju. Raspored pogledajte na http://smotra.unizg.hr/program/. 

Izvor: http://smotra.unizg.hr/