VOLONTERSKA AKCIJA ČIŠĆENJA PLAŽE NA MLJETU I PREZENTACIJA STROJEVA ZA RECIKLIRANJE PLASTIKE
Od 26.4. do 28.4. 2019. godine učenici i učenice našeg doma sudjelovali su u volonterskoj akciji čišćenja uvale Grabova u Nacionalnom parku Mljet u organizaciji kozmetičke kuće “Lush”, PD “Mljet”, udruge “Planet zemlja”, “Zelene stope” uz logističku potporu “Nacionalnog parka Mljet” i “Komunalno Mljet”. Sudjelovalo je oko 70 volontera i prikupljeno je ukupno 1218 kg smeća. Nakon prikupljanja smeća, učenici su prezentirali strojeve za recikliranje plastike u čijem su projektiranju i izradi aktivno sudjelovali. Hvala Bravariji Ivanić i gosp. Miri Mijiću na donacijama i potpori u izradi strojeva. Posebno se zahvaljujemo udruzi Planet zemlja koja nam je pomogla u izradi strojeva i omogućila sudjelovanje u volonterskoj akciji  te financirala dio troškova.  Zahvaljujemo kozmetičkoj kući „Lush“ , organizatorima i inicijatorima ove akcije, koji su nam omogućili prijevoz do Mljeta. Također se zahvaljujemo organizatorima  PD „Mljet“, „Zelenoj stopi“  i posebno gosp. Marinu Perkoviću na koordinaciji i organizaciji puta  te domaćinu „Nacionalnom parku Mljet“. Zahvaljujemo se i Geotehničkom fakultetu na pomoći i sudjelovanju u volonterskoj akciji.