POSJET SABORU






Dana 21. 01. 2020. dogovorili smo posjet Saboru s njihovom službom za građanstvo. Pred Sabor smo došli nešto ranije kako bi se prijavili i pripremili za obilazak zgrade. Preuzela nas je voditeljica i obilazak je počeo. Obišli smo zgradu Sabora prema planu, ali najinteresantniji je bio boravak u sabornici i prisustvo zasjedanju Sabora. Na početku nas je pozdravio predsjedavajući gosp. Furio Radin. Slušali smo diskusije sabornika duže vrijeme od predviđenog, a zatim završili obilazak, pozdravili se s voditeljicom.

Voditelj Ranko Ceraj, prof.