Postovi

VOLONTERSKA AKCIJA ČIŠĆENJA PLAŽE KARMA U ZADRU I PREZENTACIJA NAŠIH STROJEVA