Posjet Zoološkom vrtu

Fotografirala i odabrala učenica Kristinka Plander, 1. razred