48. REGIONALAN DOMIJADA - KULTURA


Čestitamo svim našim učenicama i učenicima na sudjelovanju na Domijadi !

Posebno čestitamo učenicama Ivi Petak na osvojenom 2. mjestu stručnog i 2. mjestu učeničkog žirija s radom "Vječni sud", na osvojenom 2. mjestu učeničkog žirija sa slikom "Minotaurus" i  Sari Tomić na osvojenom 1. mjestu učeničkog i 1. mjestu stručnog žirija s instalacijom "Mažuranac".

Čestitamo našoj Gabrieli na recitiranju autorskog rada "Šaka pijeska" te Maji, Lori, Klari, Luki i Marinu na odličnom vođenju programa regionalne Domijade.