srijeda, 13. listopada 2010.

"RAZLIČITOST JE NAŠA SNAGA"

POVODOM OBILJEŽAVANJA MEĐUNARODNOG DANA LJUDSKIH PRAVA 10. PROSINCA, URED ZA LJUDSKA PRAVA VLADE RH RASPISUJE NATJEČAJ ZA LIKOVNE I LITERARNE RADOVE UČENIKA/CA SREDNJIH ŠKOLA NA TEMU RAZLIČITOST JE NAŠA SNAGA.
RADOVE JE POTREBNO POSLATI U ČETRI PRIMJERKA NAJKASNIJE DO 5. STUDENOG 2010. NA ADRESU URED ZA LJUDSKA PRAVA VLADE RH, TRG MARŠALA TITA 8, 10000 ZAGREB S NAZNAKOM "ZA NATJEČAJ".