PROGRAM PODRŠKE U UČENJU - PODSJETNIK


I DALJE TRAJE PROGRAM PODRŠKE U UČENJU. OVAJ TJEDAN RADIONICE ĆE SE ODRŽATI U ČETVRTA U 17:00 I PETAK U 10:00 !!!