NASILNE VEZE SU BEZVEZENASILNE VEZE SU BEZVEZE - prevencija nasilja u vezama među mladima. 
dr. sc. Sania Kuzmac
ČETVRTAK 10.11. U 20:00
dnevni boravak

http://www.cesi.hr/hr/nasilje-u-partnerskim-vezama-mladih/