MJESEC BORBE PROTIV OVISNOSTI


Započeli smo s obilježavanjem Mjeseca borbe protiv ovisnosti (15.11.-15.12.). U utorak je održana preventivna radionica - "Emocije" a planirane su sljedeće aktivnosti:
21.11. - predavanje u organizaciji Policije "Prevencija trgovanja ljudima"
28.11.- radionica "Empatija"
05.12.- radionica "Sreća"