MALO O SPORTSKIM DOGAĐANJIMA ... pikado, šah i dodjela medalja